જીવન ની સાર્થકતા

ઇસ્વર ની રચના પણ ખુબ ન્યારી છે. અને એ મા પણ માનવીય જીવન કઇક અનોખુ જ છે. સમય સાથે અફડાતો માનવી સમય ની ધારા એ ક્યા વહિ જાય છે કહેવાય છે ને કે પાણી ની વહેતી ધારા મા સમાયેલા પાણી ના બુન્દ જે મોતી સમાન માનવી કયારે જિવન ની રાહ મા કયારે સાગર રુપી દુનિયા પાર કરી ને જીવન તરી જાય છે એનો આભાસ તો માત્ર સમય ને જ હોય .

જીવન ની વેહતી એ ધારા મા સમય સાથે ગાડુ ગબડાવી જ્તા જોઇ એ ઇસ્વર નુ મન અને ચેહરા પર સિમ્ત પણ કેટલુ નીરાળુ લાગતુ હશે. માનવી નુ એ જીવન . . . . . .

જીવન હમેશા પરિવૅતનશીલતા સાથે વહે છે. અને આ જિવન ના વહેણ મા અનેક ઉતાર ચઢાવ આવતા રેહવાના જે વ્યકતિ ઉપર નિર્ભર કરે છે કે તે જિવન કેવા માર્ગે મા ચાલવાનુ પસંદ કરે છે. જીવન જિવતા ઘણા પલો મા માનવી ભરોસો ગુમાવી બેસે છે ત્યારે નિતિ માળખાનાં મનોહર મણકા નિ જરુર પડતી હોય છે. અને એ વય્ક્તિ નિ સમ્જણ પર આધારીત છે કે તે કેટલુ કેવી રીતે જિવન ના માર્ગ મા પોતાની જાત ને સહાય કરે છે. આપણા જિવન નુ ઘડતર કેવુ કરવુ તે આપડા હાથ મા હોય છે. કહેવાય ને કે જેવુ ચિતરશો તેવુ ચિતરાશે. જીવન એ પણ એક કલા જ છે. દરેક માનવી પોતાની કલા થી જિવન જિવે છે. તો આ કલા રુપિ જગત મા કેટલાક એવા પણ માનવિ ઓ હોય છે. જે કલા જોય ને કલા શિખતા હોય છે. એ તો હવે ઇસ્વર નિ કલા છે. જે જે માટી મા થી ઘડાય તે તેવી રીતે કોતરાય. જિવન એ જન્મ લઇ મરણ સુધિ નુ સફર કરાવે છે અને એ સફર દરીયા ના 1 છેડા થી બિજા છેડા સુધિ આ જગત ને પાર કરી જવાનુ હોય છે. એમા કેટલાક ભવસાગર તરી જાણે તો કેટલાક ડુબી જાય છે.

જિવન આ બે છેડા જન્મ અને મુર્ત્યુ વચ્ચે નુ વલોતુ નીર સમાન છે. જે માનવી ના કરાયેલા કર્મો થી વલોતુ રહે છે . અને તેને અનુસાર એને ફળ મલતા રહે છે.

Advertisements

One thought on “જીવન ની સાર્થકતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s