>> જિવન

ચિત્રકાર નિ દ્ર્ષ્ટિ

એઇસ્વર દ્વારા સર્જન કરાયેલ આ જિવન નુ મુલ્ય જેટલુ આપી એ એટ્લુ ઓછુ છે. જિવન ને સપ્ત રંગો ની દ્રષ્ટિ એ જોઇએ તો જિવન એ પણ એક રંગ સમાન જ છે. જે આખ ના પલકારે બદલાતા સમય ની જેમ જિવન ના પલ અનેક રંગો મા રંગાતા રહે છે. ટુકમા કહુ તો આપણુ આ વ્હાલસોયુ જિવન એ પણ એક ચિત્રકાર ના ચિત્ર જેવુ છે. ચિત્રકાર ને ચિત્ર દોરવા માટે કદાચ પેન કે રબર ના સહારો લેવાની જરુર પડતી હોય છે. જયારે મિત્રો આપડે આપડા આ અમુલ્ય જિવન ના ચિત્રકાર બનવા માટે કોઇ સ્નાતક કે પદવી મેળવવા ની જરુર નથી. બસ માનવી ના કર્મો દ્વારા એના જિવન નુ ચિત્ર ચિતરાતુ રહે છે અને કરાયેલા કર્મો અનુસાર એમા રંગો ઢોળાતા રહે છે. અને સમય ની સાથે ભુતકાળ રુપે એ ચિત્ર ની રજુઆત થતી જોવા મળે છે. જયારે આપડુ આ જ નુ આ વર્તમાન એ એક એવી દિર્ધા છે જયા માનવી ને ગુચવાડો આપી જતુ હોય છે. જ્યા ભુતકાળ ના ચિત્ર મા રહી ગયેલી ખામીઓ ને દુર તો ના કરી શકાય કેમ કે જિવન ના ચિત્ર મા રબર નામ નિ કોઇ કલા નથી રહેલી તો એ ચિત્ર ને જોઇ એ ખામી ફરીવાર ભવિશ્ય નુ ચિત્ર જે કયારેક ભુતકાળ બનવાનુ છે. એમા એ ખામિ ફરીવાર ઉભરાતી જોવા ના મળે તે માટે ધ્યાન રાખવાની જરુર પડતી હોય છે. ભુતકાળ એ આપણુ ચિત્રરાય ગયેલુ ચિત્ર છે જ્યારે વર્તમાન એ ચિત્ર ને ચિતરવા નો પલ છે જે ભવિશ્ય ની રજુઆત કરવાનુ છે. ………. વધુ માટે ……….

Advertisements

3 thoughts on “>> જિવન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s