રોશની

  • “ના કશું માંગું તું મારા હાથ ખાલી રાખજે બસ સહેજ ખુદારી ખમીરી ને ધીરજ આપજે .”
  • સ્વત્ર્ંતા એને જ મળે છે જે એને ચાહે છે.
  • अ सत्यो माहे थी प्रभु परं सत्य तु लयि जा ;
Advertisements

3 thoughts on “રોશની

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s