વિચારો ની ધારા

Zest is the secret of all beauty. Their is no beauty that is attractive without zest

જીવન માં ઉંમંગ અને ઉત્સાહ હોય ત્યારે જ તેનું સોંદર્ય  પેદા થાય  છે . અને માનવી આ બધું ક્યારે મેળવે છે જયારે એનું મન વિચલિત ના હોય અને શરીર સવ્સ્થ હોય . . . પણ શરીર ક્યારે પૂર્ણ હોય ?

લહેરાતુ જીવન “સબંધો” વિના ખોખલુ છે જીવન મા બંધાયેલ બધંન એ વ્ય્કતિનિ સાચી ઓળખાણ કરાવે છે. અને એજ સબંધો મા વિતેલુ જીવન જીવન ના સાચા રંગોમા રંગાય છે. કહેવાય ને કે સબંધો એ જિવન ની દિવાદાંડી સમાન છે. જે જીવનના માર્ગમા આવતી વ્ય્થાઓ મા એકમેક ને સભાંળી જતા હોય છે. અને જીવન મા ફરી સ્વાસ ભરી જાય છે. એ સંબંધો ને બનાવવા જેટલા આસાન છે એટલાજ એ સંબંધ માં બાંધી રાખવા મુશ્કેલ છે. કેમ કે સમય તો પરાવર્તિત છે જ પણ ત્યા માનવી નુ મન પણ એટલુ જ ઝોલા ખાતુ હોય છે જે માનવી પલ મા સહાયક બને છે. એજ કયારેક બાધા બની ઉભો રહે છે. માટે સંબંધ ને સાચવવા સાચી સમજણ કેળવણી અને પ્રેમ ની જરુર રહેતિ હોય છે.અને આ બાબતો ને કેળવવી આજના સમયમા ઘણી અસહ્ય છે.

માનવી ના જીવન ની સાચી કસોટી આજના સમય મા થતી જોવા મળે છે કેમ કે પલ પલ માં બદલાતા માનવી ના સંબંધો અને માનવીનુ મન આ બન્ને ના સંઘ્ષૅ થી પસાર થતુ જીવન માનવી ને જિવન મા થી બહાર ફગોટ તો જાય છે કા તો જીવન નુ સાચુ મુલ્ય મેળવી જાણે છે.

ઇસ્વરને  એટલી આશ કે . . .

“ના કશુ માંગુ તુ મારા હાથ ખાલી રાખજે

બસ સહેજ ખુદારિ ખુમારી ને ધિરજ આપજે.”

કહેવાય છે કે પ્ર્ત્યેક પદાર્થ જે અસતિત્વ મેળવે છે તેનુ અસતિત્વ નાશ્ પામે છે બસ એ જ વિચાર ને ધ્યાન મા લેતા આજે મન મા ઘર કરેલા વિચારોને આ પલમા જીવનના આ કોરા કાગળ પર રજુઆત કરી રહિ છુ.

Never Design your character like Garden
where, any one can walk . .
Design it like the sky where,
every1 aspires to reach AimHigh reach high..

Advertisements

One thought on “વિચારો ની ધારા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s