વિચારો નુ પાદંડુ

સમય ના હિડોળે વિઝાતો માનવી ગોથા ખાતો ઝ્ઝુમતો જીવન નો આનંદ લેતો જાય છે તો ક્યારેક ઠોખર ખાઇ ને પસ્તાવો કરી જાય છે.

ખરી ગયેલ પાદંડા

સમય ના વ્હેણ મા જયારે પલ વિત તા જાય્ છે એમ વિતી ગ્યેલા કેટલાક પલો આજે મન ને હરખાવી જાય છે. હજી મને એ પલ યાદ છે જયારે નિશાળ ના પા પા પગલા ભર્યા તા અને એમા સહકાર આપનાર મારા નાના હતા જેમની પલકો મા મે મારુ આનંદમય & વ્હાલસોયુ બાળપણ વિતાવ્યુ સવાર ના પાગંરણે જયારે અમે માટીમા મોજ માણિ રહ્યા તા અને એવા મા બાપુ(ત્યારે અમે મમ્મી ના પપ્પા ને) નુ આવુ અને રમત મા મશગુલ અને બાપુ આવિ ને હાથે ઝાલી ને નિશાળ ના ચોપડે નામ ચઢાવી દિધુ જે આજે મારી ઓળખાણ તરીકે ગુંજે છે. ત્યારે જે મન ની કુતુહુલતા અને લય મન મા જે ઉમંગ વિખેરી જ્તા એજ ઉમંગ આજે પણ મન ને હરખાવી જાય છે.

Advertisements

2 thoughts on “વિચારો નુ પાદંડુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s