સાથી મિત્ર

સમય ના સાથે બન્ધાય ગયેલા જીવન મા આજે એ સમજવુ મુશકેલ છે કે આપણા જિવન મા આપણા સાચા સાથી મિત્રો કોણ. સલાહકારો કેશે કે “પુસ્ત્કો જિવન ના સાથી મિત્રો છે.” આ વાત મા પણ તથ્ય રહેલુ છે પણ એને પણ કોઇ એક ચોકકસ સમય સાથે બાંધી દેવામા આવેલ હોય છે. તો એ વેહમ મા ના રેહતા જિવન મા દરેક બાબત વ્યકતિ એક બિજા પર આધારિત રેહવુ પડતુ હોય છે. અને નથી રેહ્તુ એને ખુદાર કહેવાય છે અને ખુદારી ખમીરી કેળવવા માટે સમજદારી અને સહનશીલતા ના જેના મા ગુણ હોય એ કેળવી જાણે છે. સમજદારી તો બધા પાસે હોય છે પણ સહનશીલતા ના શિખરો ઉભા કરવા એ આજ ના માનવી ની ગજા બહાર ની વાત છે. અને જેમની પાસે હોય છે તો એ માત્ર પુસ્તક ને જ સાચા સાથી મિત્ર બનાવી શકે છે. અને જેને એવુ લાગે કે સહનશીલતા નથી કે ઓછી થવા લાગી છે તો સમજવુ કે હવે તમારા જિવન મા કોઇ સાથિ મિત્ર ની ઉણપ વર્તાય છે.

Advertisements

3 thoughts on “સાથી મિત્ર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s