માનવી નું અટહાસ્ય

માનવીનું જીવન માનવી પોતાના જીવન માં કઈક વિશેષ છે એમ તો ક્યારેક જીવન ને જીવું છું એવા વિચારો ના માયાજાળ માં ગુંચવાય ને જીવન ચક ને પસાર કરતો જાય છે . તો કેટલાક માનવી 108 કે 121 ના ઓમ નમઃ શિવાય ના જાપ કરશે જીવન ના કર્મો માં થી મુક્તિ મેળવવા માટે અને મન ના વિચાર થી સમજે છે કે એ જીવન ચક્ર થી મુક્ત થયી ગયો , છે શું આ એક વિચારો નું માયાજાળ જ ને જે અનેક ભ્રમ માં માનવી ને બાંધી ને રાખે તો અન્ય કર્મ થી બંધાતા એ બંધાયેલા માયાજાળ ને તોડી નવા વિચારો ને અપનાવે છે કયારેક માનવી નું આ હાસ્ય નાટ્ય ને જોયી ને ખુબ કુદરત પણ આનંદ માં આવી ને નાચી ઉઠે છે અને એ જ માનવી એ કુદરત ના હાસ્ય ને કુદરતી ની કલા સમજી ને કદાચ પોતાના નાટ્ય માં હસી નો ભાગીદાર બનતો હોય છે કેવું અજીબ છે આ કુદરત અંદ કુદરત સાથે જોડાયેલ આ માનવી નું જીવન બંને એક બીજા ને પોતાના થી જોડાયેલા સમજી ને એક બીજા ને નિહાળતા નિહાળતા જીવન વિતાવે છે વાહ રે વાહ જીવન

Advertisements

વિચારો ની ધારા

Zest is the secret of all beauty. Their is no beauty that is attractive without zest

જીવન માં ઉંમંગ અને ઉત્સાહ હોય ત્યારે જ તેનું સોંદર્ય  પેદા થાય  છે . અને માનવી આ બધું ક્યારે મેળવે છે જયારે એનું મન વિચલિત ના હોય અને શરીર સવ્સ્થ હોય . . . પણ શરીર ક્યારે પૂર્ણ હોય ?

લહેરાતુ જીવન “સબંધો” વિના ખોખલુ છે જીવન મા બંધાયેલ બધંન એ વ્ય્કતિનિ સાચી ઓળખાણ કરાવે છે. અને એજ સબંધો મા વિતેલુ જીવન જીવન ના સાચા રંગોમા રંગાય છે. કહેવાય ને કે સબંધો એ જિવન ની દિવાદાંડી સમાન છે. જે જીવનના માર્ગમા આવતી વ્ય્થાઓ મા એકમેક ને સભાંળી જતા હોય છે. અને જીવન મા ફરી સ્વાસ ભરી જાય છે. એ સંબંધો ને બનાવવા જેટલા આસાન છે એટલાજ એ સંબંધ માં બાંધી રાખવા મુશ્કેલ છે. કેમ કે સમય તો પરાવર્તિત છે જ પણ ત્યા માનવી નુ મન પણ એટલુ જ ઝોલા ખાતુ હોય છે જે માનવી પલ મા સહાયક બને છે. એજ કયારેક બાધા બની ઉભો રહે છે. માટે સંબંધ ને સાચવવા સાચી સમજણ કેળવણી અને પ્રેમ ની જરુર રહેતિ હોય છે.અને આ બાબતો ને કેળવવી આજના સમયમા ઘણી અસહ્ય છે.

માનવી ના જીવન ની સાચી કસોટી આજના સમય મા થતી જોવા મળે છે કેમ કે પલ પલ માં બદલાતા માનવી ના સંબંધો અને માનવીનુ મન આ બન્ને ના સંઘ્ષૅ થી પસાર થતુ જીવન માનવી ને જિવન મા થી બહાર ફગોટ તો જાય છે કા તો જીવન નુ સાચુ મુલ્ય મેળવી જાણે છે.

ઇસ્વરને  એટલી આશ કે . . .

“ના કશુ માંગુ તુ મારા હાથ ખાલી રાખજે

બસ સહેજ ખુદારિ ખુમારી ને ધિરજ આપજે.”

કહેવાય છે કે પ્ર્ત્યેક પદાર્થ જે અસતિત્વ મેળવે છે તેનુ અસતિત્વ નાશ્ પામે છે બસ એ જ વિચાર ને ધ્યાન મા લેતા આજે મન મા ઘર કરેલા વિચારોને આ પલમા જીવનના આ કોરા કાગળ પર રજુઆત કરી રહિ છુ.

Never Design your character like Garden
where, any one can walk . .
Design it like the sky where,
every1 aspires to reach AimHigh reach high..